Tin tức

Check out market updates

8X RAINBOW – HÌNH ẢNH THI CÔNG ĐẾN NGÀY 05-09-2017

Hình ảnh tổng quan mặt trước dự án

Thi công trần thạch cao tầng 16

Lắp đặt hệ thống cửa tầng 15

Lắp đặt hệ thống cửa tầng 15

Lắp đặt hệ thống đèn tầng 15

Bả sơn mastic tầng 16

Lắp đặt thiết bị vệ sinh tầng 15

Hoàn thiện một số căn hộ tầng 9, 10, 11 để chuẩn bị cho kế hoạch bàn giao nhà

Hoàn thiện một số căn hộ tầng 9, 10, 11 để chuẩn bị cho kế hoạch bàn giao nhà

Hoàn thiện một số căn hộ tầng 9, 10, 11 để chuẩn bị cho kế hoạch bàn giao nhà

Hoàn thiện một số căn hộ tầng 9, 10, 11 để chuẩn bị cho kế hoạch bàn giao nhà