Tin tức

Check out market updates

9VIEW – HÌNH ẢNH THI CÔNG ĐẾN NGÀY 12-01-2018

Bả sơn matit căn hộ tầng 9 Block A, tầng 10 Block B

 

Bả sơn matit căn hộ tầng 16 Block C

 

Đóng khung trần thành cao tầng 5 Block A, B

 

Lắp đặt khung cửa sổ căn hộ tầng 5 Block A, B và tầng 7 Block C

 

Lát gạch WC căn hộ tầng 5 Block A, B và tầng 8 Block C

 

Tiếp tục tô tường bao căn hộ tầng 17 Block C

 

Tô tường bao căn hộ tầng 16 Block A, B