All Posts in Category

8X Rainbow

8X RAINBOW – HÌNH ẢNH THI CÔNG ĐẾN NGÀY 05-11-2017

Hình ảnh tổng quan mặt trước dự án Thi công trần thạch cao tầng 18 Lắp đặt hệ thống cửa tầng 18 Lắp đặt hệ thống đèn tầng 15 Bả sơn mastic tầng 18 Lắp đặt thiết bị vệ sinh…

Xem thêm

8X RAINBOW – HÌNH ẢNH THI CÔNG ĐẾN NGÀY 05-09-2017

Hình ảnh tổng quan mặt trước dự án Thi công trần thạch cao tầng 16 Lắp đặt hệ thống cửa tầng 15 Lắp đặt hệ thống cửa tầng 15 Lắp đặt hệ thống đèn tầng 15 Bả sơn mastic tầng…

Xem thêm

8X RAIBOW – HÌNH ẢNH THI CÔNG ĐẾN NGÀY 05-08-2017

Hình ảnh tổng quan mặt trước dự án Thi công trần thạch cao tầng 14 Lắp cửa tầng 13 Lắp cửa tầng 13 Lắp đèn tầng 13 Bả sơn mastic tầng 14 Lắp đặt thiết bị vệ sinh tầng 13…

Xem thêm