All Posts in Category

Florita

FLORITA – HÌNH ẢNH THI CÔNG ĐẾN NGÀY 08-11-2017

Tổng thể Block A Tổng thể Block B Tổng thể Block C Tổng thể Block D Tiếp tục lắp đặt hệ thống M&E từ tầng 4 đến tầng 18 Block A, B, C, D Đóng trần thạch cao hành lang từ…

Xem thêm