Tin tức

Check out market updates

FLORITA – HÌNH ẢNH THI CÔNG ĐẾN NGÀY 08-01-2018

Hình ảnh thi công căn hộ Florita – Quận 7 ngày 08-01-2018

Tổng thể Block A

 

Tổng thể Block B

 

Tổng thể Block C

 

Tổng thể Block D

 

Đóng trần thạch cao căn hộ đến tầng 18 Block A, B, C, D

 

Đóng trần thạch cao căn hộ đến tầng 18 Block A, B, C, D

 

Lắp đặt tủ bếp tầng 6 và tầng 14 Block A, B, C, D

 

Tiếp tục lắp đặt lan can căn hộ từ tầng 4 đến tầng 18 Block A, B, C, D

 

Tiếp tục lát gạch nền căn hộ từ tầng 5 đến tầng 18 Block A, B, C, D

 

Tiếp tục sơn nước căn hộ từ tầng 5 đến tầng 18 Block A, B, C, D

 

Tiếp tục sơn nước căn hộ từ tầng 5 đến tầng 18 Block A, B, C, D