Tin tức

Check out market updates

FLORITA QUẬN 7 – HÌNH ẢNH THI CÔNG ĐẾN NGÀY 08-12-2017

Cập nhật tiến độ dự án Florita Quận 7 tháng 12/2017

Tổng thể block A

 

Tổng thể block B

 

Tổng thể block C

 

Tổng thể block D

 

Tiếp tục đóng trần thạch cao căn hộ từ tầng 4 đến tầng 18 Block A, B, C, D

 

Tiếp tục đóng trần thạch cao căn hộ từ tầng 4 đến tầng 18 Block A, B, C, D

 

Tiếp tục lát gạch nền căn hộ từ tầng 5 đến tầng 18 Block A, B, C, D

 

Tiếp tục lát gạch nền căn hộ từ tầng 5 đến tầng 18 Block A, B, C, D

 

Tiếp tục ốp gạch WC từ tầng 5 đến tầng 18 Block A, B, C, D

 

Tiếp tục ốp gạch WC từ tầng 5 đến tầng 18 Block A, B, C, D

 

Lắp đặt lan can căn hộ từ tầng 4 đến tầng 18 Block A, B, C, D

 

Sơn nước căn hộ từ tầng 4 đến tầng 18 Block A, B, C, D