Tin tức

Check out market updates

LAVITA CHARM – HÌNH ẢNH THI CÔNG ĐẾN NGÀY 07-07-2018

Về thi công phần Móng hầm:
– Đang thi công cọc đại trà;
– Đang thi công ép cừ Larsen, cọc tường vây;
– Đang thi công đào đất;
– Đang thi công lắp hệ Shorring – Kingpost.