Tin tức

Check out market updates

MOONLIGHT BOULEVARD – HÌNH ẢNH THI CÔNG ĐẾN NGÀY 04-03-2018

Hoàn thành đổ bê tông 70% sàn tầng hầm

Hoàn thành đổ bê tông 70% sàn tầng hầm

Hoàn thành đổ bê tông 70% sàn tầng hầm

Thi công cốt thép 30% sàn tầng hầm còn lại

Thi công cốt thép 30% sàn tầng hầm còn lại