Tin tức

Check out market updates

MOONLIGHT BOULEVARD – HÌNH ẢNH THI CÔNG ĐẾN NGÀY 04-04-2018

Thi công lắp đặt cốp pha sàn tầng 1 block A

Thi công lắp đặt cốp pha sàn tầng 1 block B

Thi công cốt thép cột sàn tầng 2 block C

Thi công cốt thép cột sàn tầng 2 block C

Thi công cốt thép sàn tầng 1 block C

Thi công cốt thép sàn tầng 1 block C