Tin tức

Check out market updates

MOONLIGHT BOULEVARD – HÌNH ẢNH THI CÔNG ĐẾN NGÀY 04-05-2018

Thi công cốp pha cột sàn tầng 2 block A

Thi công cốt thép cột sàn tầng 2 block A

Thi công cốp pha cột sàn tầng 2 block B

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 2 block C

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 2 block C