Tin tức

Check out market updates

MOONLIGHT PARK VIEW – HÌNH ẢNH THI CÔNG ĐẾN NGÀY 16-03-2018

Tổng quan block A, B

Tổng quan block C

Lát gạch căn hộ tầng 18 block C

Sơn nước tầng 18 block A, B

Sơn nước tầng 18 block C

Tiếp tục lát gạch căn hộ tầng 18 block A, B

Tiếp tục ốp gạch tường căn hộ tầng 18 block A, B

Tiếp tục ốp gạch tường căn hộ tầng 18 block C

Tiếp tục thi công khung trần thạch cao tầng 18 block C