Tin tức

Check out market updates

MOONLIGHT PARK VIEW – HÌNH ẢNH THI CÔNG ĐẾN NGÀY 16-04-2018

Tổng quan block A, B

Tổng quan block C

Hoàn thành lắp đặt cửa kính bên trong căn hộ block A, B

Hoàn thành lắp đặt cửa kính bên trong căn hộ block C

Hoàn thành lắp đặt hệ thống cửa phòng khách căn hộ block A, B

Hoàn thành lắp đặt hệ thống cửa phòng khách căn hộ block C

Lắp đặt hệ thống cửa ra vào căn hộ tầng 9 block A, B

Thi công trần thạch cao hành lang căn hộ tầng 9 block A, B

Tiếp tục lát gạch căn hộ tầng 18 block C

Tiếp tục sơn nước tầng 18 block A, B

Tiếp tục sơn nước tầng 18 block C