Tin tức

Check out market updates

MOONLIGHT PARK VIEW – HÌNH ẢNH THI CÔNG ĐẾN NGÀY 16-05-2018

Tổng quan block A, B

Tổng quan block C

Lắp đặt cửa kính phòng tắm căn hộ tầng 9 block A, B

Lắp đặt cửa kính phòng tắm căn hộ tầng 9 block C

Lắp đặt cửa WC căn hộ tầng 18 block A, B

Lắp đặt cửa WC căn hộ tầng 18 block C

Lắp đặt hệ thống cửa ra vào căn hộ tầng 14 block A, B

Lắp đặt hệ thống cửa ra vào căn hộ tầng 14 block C

Lắp đặt tủ bếp căn hộ tầng 6 block A, B

Lắp đặt tủ bếp căn hộ tầng 9 block C

Thi công trần thạch cao hành lang căn hộ tầng 14 block A, B

Thi công trần thạch cao hành lang căn hộ tầng 14 block C