Tin tức

Check out market updates

MOONLIGHT PARK VIEW – HÌNH ẢNH THI CÔNG ĐẾN NGÀY 16-06-2018

Tổng quan block A, B

Tổng quan block C

Hoàn thành lắp đặt cửa WC căn hộ block A, B

Hoàn thành thi công trần thạch cao hành lang căn hộ block A, B

Hoàn thành thi công trần thạch cao hành lang căn hộ block C

Lắp đặt hệ thống cửa ra vào căn hộ tầng 17 block A, B

Lắp đặt hệ thống cửa ra vào căn hộ tầng 17 block C

Lắp đặt thiết bị vệ sinh căn hộ tầng 10 block A, B

Lắp đặt thiết bị vệ sinh căn hộ tầng 10 block C

Lắp đặt tủ bếp căn hộ tầng 17 block A, B

Lắp đặt tủ bếp căn hộ tầng 17 block C

Lát gạch hành lang căn hộ tầng 6 block A, B

Ốp đá thang máy căn hộ tầng 9 block A, B

Ốp đá thang máy căn hộ tầng 18 block C