Tin tức

Check out market updates

MOONLIGHT RESIDENCES – HÌNH ẢNH THI CÔNG ĐẾN 15-06-2018

Tổng quan block A

Tổng quan block B

Bả sơn matit tầng 10 block B

Bả sơn matit tầng 12 block A

Lắp đặt hệ thống M&E tầng 16 block A

Lắp đặt hệ thống M&E tầng 16 block B

Ốp gạch WC căn hộ tầng 7 block B

Ốp gạch WC căn hộ tầng 10 block A

Thi công khung trần thạch cao tầng 9 block B

Tiếp tục thi công khung trần thạch cao tầng 8 block A

Tô tường căn hộ tầng 16 block B

Tô tường căn hộ tầng 19 block A