Tin tức

Check out market updates

MOONLIGHT RESIDENCES – HÌNH ẢNH THI CÔNG ĐẾN NGÀY 15-03-2018

Tổng quan block A

Tổng quan block B

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 21 block A

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 21 block B

Lắp đặt hệ thống M&E tầng 8 block A

Lắp đặt hệ thống M&E tầng 8 block B

Thi công cột sàn tầng 22 block A

Thi công cột sàn tầng 22 block B

Thi công xây tường bao căn hộ tầng 16 block A

Thi công xây tường bao căn hộ tầng 17 block B

Tô tường căn hộ tầng 5 block A

Tô tường căn hộ tầng 5 block B