Tin tức

Check out market updates

MOONLIGHT RESIDENCES – HÌNH ẢNH THI CÔNG ĐẾN NGÀY 15-05-2018

Tổng quan block A

Tổng quan block B

Bả sơn matit tầng 7 block B

Bả sơn matit tầng 10 block A

Ốp gạch WC căn hộ tầng 6 block A

Ốp gạch WC căn hộ tầng 6 block B

Thi công khung trần thạch cao tầng 7 block B

Thi công khung trần thạch cao tầng 8 block A

Thi công xây tường bao căn hộ tầng 21 block A

Thi công xây tường bao căn hộ tầng 21 block B

Tô hàng lang căn hộ tầng 13 block B

Tô hành lang căn hộ tầng 15 block A

Tô tường căn hộ tầng 13 block B

Tô tường căn hộ tầng 15 block A