Tin tức

Check out market updates

RICHMOND CITY – HÌNH ẢNH THI CÔNG ĐẾN NGÀY 30-03-2018

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 8 block Glory

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 8 block Glory

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 8 block Glory

Thi công cột sàn tầng 9 block Glory

Thi công cột sàn tầng 9 block Glory

Thi công cột sàn tầng 9 block Glory