Tin tức

Check out market updates

RICHMOND CITY – HÌNH ẢNH THI CÔNG ĐẾN NGÀY 30-07-2018

Hình ảnh tổng thể block Glory

Thi công cốt thép sàn tầng 18 block Glory

Thi công cốt thép sàn tầng 18 block Glory

Thi công cốt thép sàn tầng 18 block Glory

Thi công cột sàn tầng 19 block Glory

Thi công cột sàn tầng 19 block Glory

Thi công cột sàn tầng 19 block Glory

Xây tường bao căn hộ tầng 10 block Glory

Xây tường bao căn hộ tầng 10 block Glory

Hoàn thành đổ bê tông cột sàn tầng 1 block Lucky

Thi công cốt thép sàn tầng 1 block Riches

Thi công cốt thép sàn tầng 1 block Riches