Tin tức

Check out market updates

RICHMOND – HÌNH ẢNH THI CÔNG ĐẾN NGÀY 30-04-2018

Hình ảnh tổng thể block Glory

Hoàn thành đổ bê tông cột sàn tầng 11 block Glory

Hoàn thành đổ bê tông cột sàn tầng 11 block Glory

Hoàn thành đổ bê tông cột sàn tầng 11 block Glory

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 10 block Glory

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 10 block Glory

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 10 block Glory