Tin tức

Check out market updates

RICHMOND – HÌNH ẢNH THI CÔNG ĐẾN NGÀY 30-05-2018

Hình ảnh tổng thể block Glory

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 13 block Glory

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 13 block Glory

Thi công cột sàn tầng 14 block Glory

Thi công cột sàn tầng 14 block Glory

Thi công cột sàn tầng 14 block Glory

Xây tường bao căn hộ tầng 6 và tầng 7 block Glory

Xây tường bao căn hộ tầng 6 và tầng 7 block Glory