Tin tức

Check out market updates

SAIGON MIA – HÌNH ẢNH THI CÔNG ĐẾN NGÀY 03-03-2018

Thi công xây tường bao căn hộ tầng 24 block Central

Tiếp tục tô tường căn hộ tầng 6 – 11 block Northern

Tiếp tục tô tường căn hộ tầng 6 – 12 block Southern

Tiếp tục tô tường căn hộ tầng 10 – 17 block Central

Tô tường hành lang căn hộ tầng 5 – 20 block Southern