Tin tức

Check out market updates

SAIGON MIA – HÌNH ẢNH THI CÔNG ĐẾN NGÀY 03-04-2018

Hình ảnh tổng thể block Central

Hình ảnh tổng thể block Northern

Hình ảnh tổng thể block Southern

Hoàn thành thi công tường bao căn hộ block Central

Tô tường hành lang căn hộ tầng 12 block Northern

Tô tường hành lang căn hộ tầng 21 block Southern

Tô tường hành lang căn hộ tầng 24 block Central