Tin tức

Check out market updates

SAIGON MIA – HÌNH ẢNH THI CÔNG ĐẾN NGÀY 03-05-2018

Hình ảnh tổng thể block Central

Hình ảnh tổng thể block Northern

Hình ảnh tổng thể block Southern

Bả sơn matit tầng 8 block Southern

Lắp đặt cửa kính bên trong căn hộ tầng 8 block Southern

Lắp đặt hệ thống M&E tầng 12 block Northern

Lắp đặt hệ thống M&E tầng 12 block Southern

Lắp đặt hệ thống M&E tầng 13 block Central

Lát gạch căn hộ tầng 8 block Southern

Ốp gạch WC căn hộ tầng 8 block Southern

Thi công khung trần thạch cao tầng 8 block Southern

Tô tường hành lang căn hộ tầng 22 block Northern

Tô tường hành lang căn hộ tầng 25 block Central