Tin tức

Check out market updates

SKYCENTER – HÌNH ẢNH THI CÔNG ĐẾN NGÀY 11-08-2017

Tổng thể block A

Tổng thể block B

Tổng thể block C

Tổng thể block D

Bả sơn mastic từ tầng 13 đến tầng 16 block C, D

Đóng trần thạch cao từ tầng 13 đến tầng 16 block C, D

Sơn nước căn hộ tầng 15 block A, B

Công tác ốp lát gạch WC từ tầng 4 đến tầng 14 block A, B, C, D

Lắp đặt cửa sổ căn hộ từ tầng 13 đến tầng 16 block C, D

Lát gạch tầng 15, 16 block A, B; tầng 9 đến tầng 14 block C, D