All Posts in Tag

8X RAINBOW – HÌNH ẢNH THI CÔNG ĐẾN NGÀY 05-09-2017

8X RAINBOW – HÌNH ẢNH THI CÔNG ĐẾN NGÀY 05-09-2017

Hình ảnh tổng quan mặt trước dự án Thi công trần thạch cao tầng 16 Lắp đặt hệ thống cửa tầng 15 Lắp đặt hệ thống cửa tầng 15 Lắp đặt hệ thống đèn tầng 15 Bả sơn mastic tầng…

Xem thêm