All Posts in Tag

can ho khu him lam

SAIGON MIA – HÌNH ẢNH THI CÔNG ĐẾN NGÀY 03-12-2017

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng thượng – block Southern Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng thượng – block Southern Xây tường bao căn hộ tầng 8 – block Southern Thi công cốp pha sàn tầng 21 –…

Xem thêm