All Posts in Tag

nghia trang binh hung hoa binh tan

NGHĨA TRANG BÌNH HƯNG HÒA SẮP KHAI TỬ

Nghĩa trang Bình Hưng Hòa có diện tích xấp xỉ 45 ha trong thời gian tới sẽ giải tỏa nhằm xây dựng công viên cây xanh, cây xanh hoặc trung tâm thương mại, siêu thị… HÈ NÀY PHẢI ĐI TỨ…

Xem thêm