Tin tức

Check out market updates

SAIGON MIA – HÌNH ẢNH THI CÔNG ĐẾN NGÀY 03-12-2017

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng thượng – block Southern

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng thượng – block Southern

Xây tường bao căn hộ tầng 8 – block Southern

Thi công cốp pha sàn tầng 21 – block Central

Thi công cốp pha sàn tầng 21 – block Central

Xây tường bao căn hộ tầng 8 – block Central

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 20 – block Northern

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 20 – block Northern

Thi công cột sàn tầng 21 – block Northern

Xây tường bao căn hộ tầng 8 – block Northern